Kontaktné informácie

V prípade potreby nás kontaktujte!
 

Organizátori Turnaja mladých fyzikov na Slovensku

 

doc. RNDr. František Kundracik, PhD. predseda OK TMF Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave kundracik @ fmph.uniba.sk
doc. RNDr. Martin Plesch, PhD. podpredseda OK TMF DCPS, Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava plesch @ savba.sk
       

Kontaktný formulár