Archív Turnaja Mladých Fyzikov

Podrobné informácie o TMF
 

Zasadnuite Výkonného výboru IYPT sa uskutočnilo v dňoch 20. až 24. novembra 2013 v mestečku Abingdon neďaleko Oxfordu. Na zasadnutí Slovensko reprezentoval Generálny tajomník IYPT Dr. Martin Plesch.

Výsledkom rokovaní je viacero návrhov zmien v súťaži. Najdôležitejšie sa týkajú výberu porotcov a organizácie samotnej súťaže. Záznam z rokovania je v prílohe.