Základné informácie o súťaži

Všetky potrebné informácie o súťaži.
 


Základné informácie

Turnaj mladých fyzikov je súťaž pre zväčša 5členné družstvá stredoškolákov vo fyzike. Spája v sebe myšlienky Fyzikálnej olympiády (riešenie príkladov) s myšlienkami stredoškolskej odbornej činnosti (prezentácia riešenia nejakého problému pred odbornou porotou). Úlohou súťažiacich je každý rok vypracovať 17 náročných úloh z rôznych oblastí fyziky tak, aby ich mohli prezentovať pred odbornou porotou.

Úlohy sú dopredu dané známe všetkým družstvám, každé teda rieši rovnaké problémy. Na samotnej súťaži (ktorej každoročne predchádza odborné sústredenie) družstvo nie len prezentuje niekoľko úloh, ale rovnako aj oponuje riešenia iných družstiev. Študenti sa tak učia nielen fyzike, ale získavajú ostrohy aj v často tvrdých odborných debatách, naučia sa správne prezentovať svoje výsledky a objektívne hodnotiť výsledky iných.

Súťaž hodnotí odborná porota, ktorá prihliada nie len na kvalitu vypracovania príkladov, ale aj na schopnosť odhaľovať klady a zápory riešení iných a viesť relevantnú diskusiu. Najlepšie družstvo, zväčša doplnené o jedného alebo dvoch študentov z iných družstiev, reprezentuje Slovenskú republiku na medzinárodnom kole, kde sa zúčastňuje v posledných rokoch okolo 20 krajín. V roku 2001 sa podaril Slovensku nevídaný úspech, keď družstvo v zložení kapitán: Tomáš Polák, súťažiaci: Anna Franeková, Tomáš Kulich, Ľuboš Bosák a Michal Michalčík dokázali vyhrať a získať tak pre Slovensko prvýkrát v histórii putovnú vlajočku víťaza IYPT (International Young Physics Tournament).

Pre tých, ktorí rozmýšľajú o tom, že by sa do súťaže zapojili, ponúkame bližšie informácie v podobe štatútu a propozícií súťaže na stránke dokumenty. Akékoľvek otázky, na ktoré nenájdete odpoveď tu, rád zodpovie administrátor stránky.

Ak Ťa súťaž zaujala, ale myslíš si, že nikdy nezoženieš ďalších kamarátov do družstva, tiež neváhaj a ozvi sa. Odborná komisia pomôže študentom menších škôl k tomu, aby spoločne zorganizovali družstvo. Zabezpečí tiež niekoľko spoločných stretnutí, aby ste sa spoznali a mali možnosť spolu popracovať.

Pre tých starších, ktorí na roky strávené za školskými lavicami už len s nostalgiou spomínajú, ale fyzika ich baviť nikdy neprestala, ponúkame možnosť vyjadriť sa k možným riešeniam príkladov na stránke aktuálneho ročníka. Samozrejme, súťaž i úvodné sústredenie sú verejnými akciami a každý je srdečne vítaný.