Archív Turnaja Mladých Fyzikov

Podrobné informácie o TMF
 

Celoštátne kolo TMF sa uskutočnilo 27. až 29. 4. 2011 v Bratislave. Zúčastnilo sa ho deväť družstiev z ôsmych škôl, Gymnázium Jura Hronca malo dve družstvá. Jedno z družstiev - Talnet bolo zahraničné, zložené zo žiakov gymnázií z Českej Republiky.

V stredu 27.4. poobede a celý štvrtok 28.4. sa konaly výberové fyzboje. Po nich sa ustálilo rozvrstvenie družstiev, keď v prvej skupine s najvyšším počtov bodov dominovali družstvá Fyzikálneho korešpondenčného seminára, obe družstvá GJH a družstvo Gamče. Druhú štvoricu tvorili 1. súkromné gymnázium z Bajkalskej ulice v Bratislave, Gymnázium z Poštovej ulice v Košiciach, GVOZA zo Žiliny a družstvo Talnetu. Na poslednom mieste s väčším odstupom skončilo družstvo z Michaloviec.

Finále sa konalo v piatok 29.4. doobeda v priestoroch Sály ústavy Národnej rady Slovenskej republiky. Prezentácia zvolených úloh družstiev FKS (žiarovka), GJH (auto) a GAMČA (domino) potvrdila výsledky výberových fyzbojov, pričom hlavne súboj FKS a GJH bol veľmi tesný.

Najlepší študenti sa kvalifikovali na medzinárodné podujatia TMF v Prahe (družstvo FKS), v Leobene v Rakúsku (výber mladších študentov) a v Teheráne v Iráne (výber sa uskutoční 13.6. - 15.6. v Bratislave).