Archív Turnaja Mladých Fyzikov

Podrobné informácie o TMF
 

Celoštátne kolo

Celoštátne kolo Turnaja Mladých fyzikov sa uskutočnilo v dňoch 18. až 19. apríla po dlhšom čase v dôstojnejších priestoroch Iuventy. Zúčastnili sa ho len 4 družstvá, čo je najmenej za posledné roky. Na kvalite vypracovaných príkladov to však v žiadnom prípade neubralo, keď nakoniec vyhralo družstvo gymnázia Jura Hronca, tesne nasledované družstvom 1.SG na Čapkovej. S mierne väčším odstupom sa umiestnili družstvá GAMČA a GVOZA.

V prílohách ponúkame Družstvá a ich zloženie, výsledky fyzbojov 1, 2 a 3. Tam, kde porotcovia vpísali nejaké komentáre k hodnoteniu, sa tieto objavia pri prechode myšou ponad príslušné body. Okrem štandardného hodnotenia bolo tento rok robené aj hodnotenie krasokorčuliarskym štýlom. Každý porotca mal svoje poradie (hárok hodnotenie poroty v každom fyzboji), pričom o výsledku rozhodoval najmenší súčet poradí toho - ktorého družstva.

Ako sa ukázalo, krasokorčuliarske poradie vždy potvrdilo víťaza príslušného fyzboja. Tam, kde výsledky boli veľmi tesné, mohlo prísť k výmene poradia (v prvom fyzboji výmena druhého a tretieho miesta a vo výslednom poradí tretieho a štvrtého), avšak v zásade sa ukázalo, že obe hodnotenia dávajú kompatibilné výsledky. Pri vytváraní individuálnych poradí pre jednotlivých porotcov sa nedokázalo, že by niektorý porotca zvýhodňoval alebo znevýhodňoval niektoré družstvo.

Problémom však ostáva obrovský rozptyl hodnotenia. Ten je v zásade spojený s niekoľkými faktormi, ktoré sa ťažko ovplyvňujú:

  1. Niektorí členovia poroty neradi dávajú akékoľvek nízke hodnotenia v snahe niekomu neublížiť alebo si niekoho nepohnevať. Preto pri zlých referátoch stúpa rozdiel medzi jednotlivými porotcami, keď niektorí (hlavne mladší) bez obáv dvíhajú dvojky či trojky, iní však ostávajú pri číslach šesť či sedem.
  2. Niektorí porotcovia majú vlastnú predstavu o správnom riešení problému už pred súťažou. Niekedy sa môže stať, že aj vynikajúco spravený referát do tejto predstavy nezapadne a navonok potom jeho hodnotenie vyznieva nezmyselne nízke, aj v porovnaní s inými hodnoteniami.
  3. Dosiaľ neexistuje rozumná klasifikácia hodnotenia zlých referátov. Nie je jasne špecifikované, ako sa hodnotí referát, kde sa uvádzajú fyzikálne zlé veci (podstatné, nepodstatné), čo sa deje, ak referent nesplnil alebo si zle zadefinoval úlohu. Nakoľko je chybou zlá experimentálna aparatúra, zlé dáta či skúmanie okrajových javov namiesto očakávaného hlavného. Preto (znova hlavne pri slabších referátoch) stúpa volatilita hodnotenia.