Archív Turnaja Mladých Fyzikov

Podrobné informácie o TMF
 

Info repreteam

Rozdelenie príkladov:

 1. Peťo Glauss
 2. Maja
 3. Peter Piják
 4. Zajo
 5. Zajo
 6. Martin
 7. Peťo Glauss
 8. Peter Piják
 9. Martin
 10. Dávid
 11. Zajo
 12. Peťo Glauss
 13. Maja
 14. Martin
 15. Dávid
 16. Maja a Dávid
 17. Peter Piják

Kontakty sú uvedené v sekcii OK TMF, okrem toho sa môžete obrátiť na Bohuša Bohunického (silvesterko@yahoo.com) a Matúša Meda (medo@fmph.uniba.sk)