Archív Turnaja Mladých Fyzikov

Podrobné informácie o TMF
 

Výberové sústredenie sa uskutočnilo v dňoch 4.5. až 7.5.2021. Zúčastnili sa ho študenti:  

Meno Priezvisko Škola
Róbert Kendereš Sobrance
Ema Sklárová Sobrance
Daniela Vasiľová Sobrance
Marek Tej Park Mládeže KE
Matúš Jakuboc Michalovce
Nina Nevláčilová 1. SG
Martin Mičuch Šrobárova
Veronika Ucekajová Šrobárova
Michal Varšányi GJH
Matúš Gburík Šrobárova
Karolína Jediná GJH
Boris Pasterňak Šrobárova

 

Výberovú komisiu tvorili Doc. Fratišek Kundracik, Doc. Martin Plesch, Doc. Marián Kíreš, Dr. Daniel Nagaj, Bc. Natália Ružičková, Mgr. Martin Gažo a Bohdan Gliševič. 

Na sústredení študenti predviedli svoje prezentácie, každý z nich oponentúru a recenziu a napísali dva fyzikálne testy. Na zákalde kumulovaných výsledkov bolo určené preprezetačné družstvo v zložení:

Veronika Ucekajová Kapitánka
Daniela Vasiľová  
Michal Varšányi  
Nina Nevláčilová  
Karolína Jediná  
Bohdan Gliševič Vedúci družstva
Doc. Marián Kíreš  Vedúci výpravy, porotca
Doc. Krantišek Kundracik Člen medzinárodného výboru, porotca
Doc. Martin Plesch Prezident medzinárodnej súťaže, Predseda komisie porotcov