Aktuálny ročník

Informácie o aktuálnom ročníku súťaže
 

Úvodné sústredenie TMF sa uskutoční 7. až 9. 11.2021 v Bratislave. 

Krajské kolá sa uskutočnia 9.2.2022 v Bratislave, košiciach a podľa potreby aj v iných mestách. 

Celoštátne kolo TMF sa uskutoční 26. až 29. apríla 2022 v Košiciach. 

Otvorené Rakúske kolo TMF sa uskutoční predbežne v apríli 2022.

Výberové sústredenie pred Medzinárodným IYPT sa uskutoční v máji 2022 v Bratislave.

Prípravné sústredenie sa uskutoční v júni 2022 v Bratislave.

Medzinárodné IYPT sa uskutoční v Rumunsku v júli 2022.