Archív Turnaja Mladých Fyzikov

Podrobné informácie o TMF
 
Sústredenia sa zúčastnilo viac ako 160 študentov a učiteľov a približne 10 organizátorov a lektorov. Ďakujeme za účasť!
Prednášky sú k dispozícii na stiahnutie nižšie. 
 
Ubytovanie: Ubytona Siesta, Bratislava - Lamač.
Odborný program: Veľká aula Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava Stravovanie (obed): Jedáleň SAV, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava

PROGRAM
 
11.11.2019 – pondelok
15:00 – Ubytovanie (individuálne)
 
12.11.2019 – utorok
08:00 – 08:30 Registrácia
08:30 – 09:00 Úvod
09:00 – 12:00 Prednášky k úlohám
12:00 – 13:00 Obed
13:00 – 16:30 Prednášky k úlohám
16:30 – 17:30 Modelový fyzboj
 
13.11.2019 – streda
08:30 – 12:00 Prednášky k úlohám
12:00 – 13:30 Obed
13:00 – 15:00 Prednášky k úlohám
15:00 – 15:05 Ukončenie sústredenia
 
Registrácia účastníkov sa uskutoční 12. 11. 2019 od 08:00 – 08:30 vo vestibule Veľkej auly SAV,
Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava.
 
Vstup na sústredenie je voľný. Každému účastníkovi sústredenia bude zabezpečený obed. Pre
mimobratislavských účastníkov a ich pedagogický sprievod je, do vyčerpania kapacity, k dispozícii
ubytovanie, plne hradené zo sponzorských príspevkov. Účastníci sú povinní zotrvať na
Úvodnom sústredení TMF až do jeho oficiálneho ukončenia, predčasný odchod z Úvodného sústredenia
TMF môže povoliť iba organizátor sústredenia.
 
Pre účasť na podujatí sa vyžaduje súhlas, riaditeľa a pečiatka školy na papierovej verzii
prihlášky, ktorú je nutné odovzdať pri registrácii.
 
KONTAKTY
Doc. RNDr. Martin Plesch, PhD.
Fyzikálny ústav, Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9 845 11 Bratislava
e-mail: martin.plesch@savba.sk
 
Organizačný tím
Samuel Plesník
Department of Physics & Astronomy, University College London, Gower Street, Kings Cross,
London WC1E 6BT
e-mail: samuel.plesnik@tmfsr.sk
 
Bohdan Gliševič
Gymnáziu Jura Hronca, Novohradská 3, 821 09, Bratislava
e-mail: bohdan.glisevic@tmfsr.sk
telefónne číslo: +421 917 753 428

Súbory na stiahnutie

Názov súboruVeľkosť súboruAkcia
V systéme sa nenachádzajú žiadne súbory na stiahnutie