Archív Turnaja Mladých Fyzikov

Podrobné informácie o TMF
 

Turnaj v Rakúsku

Na základe pozvania Dr. Brigitty Pagana-Hammer sa slovenské družstvo zložené z najúspešnejších reprezentantov škôl na celoštátnom kole TMF zúčastnilo na Rakúskom TMF. Družstvo nastúpilo v zložení:

  • Matej Ftáčnik, kapitán
  • Tomáš Malik
  • Dávid Demeš
  • Vladimír Novák
  • Juraj Muránsky
  • Doc. RNDr. František Kundracik, CSc., vedúci družstva
  • Doc. RNDr. Jozef Brestenský, CSc., nezávislý porotca
  • RNDr. Martin Plesch, PhD., nezávislý porotca, vedúci výpravy

Slovenské družstvo nastúpilo do prvých dvoch kôl súťaže s odhodlaním a entuziazmom, ktorý príjemne prekvapil prítomných porotcov. Zjavne najkvalitnejšie pripravené riešenia a prezentácie, pohotovosť oponentúr a trefnosť recenzií spôsobila, že na konci prvého dňa bolo slovenské družstvo na čele priebežného poradia s nevídaným a prakticky nedostižným náskokom. Do posledného výberového kola, ktoré sa konalo v sobotu ráno si tak mohlo dovoliť taktizovanie a výber úlohy, ktorá zabezpečila síce nie maximálne možné body, ale istotu udržania prvého miesta a postup do finále.

Naviac, s istotou postupu bolo možné nechať si najlepšie spracovanú úlohu do finále, pričom ostatné družstvá bojujúce o postup museli vytiahnuť to najlepšie ešte v priebehu súťaže. Nečakaný úspech družstva so Salzburgu, ktoré v treťom kole predbehlo obávané poľské družstvo našim tiež pomohol a zabezpečil výhodnejšie postavenie vo finálovom kole.

V tom si v sobotu poobede naše družstvo zabezpečilo víťazstvo prakticky hneď na úvod svojou prezentáciou. Tvrdá príprava, ktorej padla za obeť väčšia časť predchádzajúcej noci, priniesla ovocie vo forme vynikajúco časovo aj prednesovo zvládnutej prezentácie a presvedčivých reakcií na otázky oponenta aj poroty. Oponentúrou aj recenziou slovenské družstvo potvrdilo svoju dominanciu a vyhralo celú súťaž systémom štart – cieľ. Ukončilo tým hegemóniu poľského družstva, ktoré vyhralo posledných päť turnajov v Rakúsku.