Archív Turnaja Mladých Fyzikov

Podrobné informácie o TMF
 

Program celoštátneho kola TMF

 • 19. apríla 2005 (streda)

  • 11:30 – 12:00 Obed pre mimobratislavských účastníkov (jedáleň SAV)
  • 12:00 – 13:00 Privítanie, rozlosovanie dvoch semifinálových fyzbojov (sála SAV)
  • 13:00 – 18:00 Prvé semifinálové fyzboje (sála SAV, zasadačka ÚSTARCH)
  • 19:30 – ... Ubytovanie a večera pre mimobratislavských účastníkov (bude upresnené)
 • 20. apríla 2005 (štvrtok)

  • 7:00 – 8:00 Raňajky pre mimobratislavských účastníkov (bude upresnené)
  • 9:00 – 12:30 Druhé semifinálové fyzboje (sála SAV, zasadačka ÚSTARCH)
  • 12:30 – 13:30 Obed pre všetkých účastníkov (jedáleň SAV)
  • 13:30 – 17:30 Prvý finálový syzboj (sála SAV)
  • 17:30 – 18:00 Ohlásenie poradia družstiev a úloh do finále
  • 19:30 – ... Večera pre mimobratislavských účastníkov (bude upresnené)
 • 21. apríla 2004 (piatok)

  • ... – 8:30 Od-ubytovanie a raňajky pre mimobratislavských účastníkov
  • 8:30 – 12:00 Druhý finálový fyzboj (sála SAV)
  • 12:00 – 13:00 Obed pre všetkých účastníkov (jedáleň SAV)
  • 13:00 – 14:00 Vyhlásenie výsledkov, tvorba reprezentačného družstva (sála SAV, salónik SAV)

   Uskutočnia sa dva semifinálové fyzboje, pričom v oboch sa stretnú spolu tie isté družstvá (podľa skupiny tri alebo štyri). Žiaden člen poroty nebude v semifinále hodnotiť jednu skupinu po oba fyzboje. Na základe výsledkov z oboch fyzbojov postúpia do finále štyri najlepšie družstvá, pričom v prvom rade postúpia víťazi skupín a potom dve najlepšie družstvá podľa celkového počtu bodov.

   Druhý finálový fyzboj sa uskutoční tak, že družstvo si bude môcť vybrať príklad na referovanie. Prioritu na výber príkladu bude mať družstvo, ktoré získalo najviac bodov v prvom finálovom fyzboji.

   Víťazné družstvo sa určí na základe celkového súčtu bodov zo semifinále i finále súťaže. Porota a OK TMF vyberie na základe výsledkov súťaže 12-14 účastníkov pre prípravné sústredenie pred medzinárodným TMF, na ktoré postaví Slovensko dve päťčlenné družstvá. Vyberie sa tiež päťčlenné reprezentačné družstvo pre turnaj v rakúskom Leobene.

   Výsledky celoštátneho kola TMF

   V dňoch 19.4 až 21.4. 2006 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo Turnaja mladých fyzikov. Umiesnenie zúčastnených družstiev je nasledovné:

   1. Gymnázium Jura Hronca
   2. Prvé súkromné gymnázium
   3. Gymnázium Piešťany
   4. Gymnázium Košice
   5. Gymnázium Grösslingova
   6. Gymnázium Žilina

   K dispozícii su takisto aj fotografie zo súťaže.