Celoštátne kolo TMF 

Celoštátne kolo TMF prebehlo  od 22. do 26.4.2024 v Košiciach. Bližšie informácie a výsledky sú tu, všetkým účastníkom gratulujeme!.    

Nový sponzor TMF

Spoločnosť Wincent sa od roku 2024 stala novým hlavným sponzorom TMF. Vďaka jej podpore budeme môcť zorganizovať plnohodnotné Prípravné sústredenie a podporiť ďalšie aktivity organizácie. Ďakujeme!

 

Rieš a experimentuj v tíme

img-1

Zober spolužiakov a kamarátov a pustite sa do úloh.

Prezentuj a diskutuj

img-1

Máš nápad, výsledky, riešenie? Vyhráva len ten, kto dokáže svoje výsledky dobre predať, ale aj nájsť silné a slabé stránky iných.

Reprezentuj v zahraničí

img-1

Pakistan, Rumunsko, Gruzínsko. To sú krajiny, ktoré čakajú na tých najlepších. A k tomu každý rok Rakúsko pre mladších.

 

Turnaj Mladých Fyzikov

Turnaj mladých fyzikov je súťaž pre zväčša 5členné družstvá stredoškolákov vo fyzike. Spája v sebe myšlienky Fyzikálnej olympiády (riešenie príkladov) s myšlienkami stredoškolskej odbornej činnosti (prezentácia riešenia nejakého problému pred odbornou porotou). Úlohou súťažiacich je každý rok vypracovať 17 náročných úloh z rôznych oblastí fyziky tak, aby ich mohli prezentovať pred odbornou porotou.

Úlohy sú dopredu dané známe všetkým družstvám, každé teda rieši rovnaké problémy. Na samotnej súťaži (ktorej každoročne predchádza odborné sústredenie) družstvo nie len prezentuje niekoľko úloh, ale rovnako aj oponuje riešenia iných družstiev. Študenti sa tak učia nielen fyzike, ale získavajú ostrohy aj v často tvrdých odborných debatách, naučia sa správne prezentovať svoje výsledky a objektívne hodnotiť výsledky iných.

Súťaž hodnotí odborná porota, ktorá prihliada nie len na kvalitu vypracovania príkladov, ale aj na schopnosť odhaľovať klady a zápory riešení iných a viesť relevantnú diskusiu. Najlepší súťažiaci reprezentujú Slovenskú republiku na medzinárodnom kole, kde sa zúčastňuje v posledných rokoch okolo 35 krajín. V roku 2021 sa podaril Slovensku nevídaný úspech, keď družstvo v zložení kapitánka: Veronika Ucekajová, súťažiaci: Nina Nevláčilová, Daniela Vasiľová, Karolína Jediná a Michal Varšányi získali zlaté medaile.

Pre tých, ktorí rozmýšľajú o tom, že by sa do súťaže zapojili, ponúkame bližšie informácie v podobe štatútu a propozícií súťaže na stránke dokumenty. Akékoľvek otázky, na ktoré nenájdete odpoveď tu, rád zodpovie administrátor stránky.

Ak Ťa súťaž zaujala, ale myslíš si, že nikdy nezoženieš ďalších kamarátov do družstva, tiež neváhaj a ozvi sa. Odborná komisia pomôže študentom menších škôl k tomu, aby spoločne zorganizovali družstvo. Zabezpečí tiež niekoľko spoločných stretnutí, aby ste sa spoznali a mali možnosť spolu popracovať.

Pre tých starších, ktorí na roky strávené za školskými lavicami už len s nostalgiou spomínajú, ale fyzika ich baviť nikdy neprestala, ponúkame možnosť vyjadriť sa k možným riešeniam príkladov na stránke aktuálneho ročníka. Samozrejme, súťaž i úvodné sústredenie sú verejnými akciami a každý je srdečne vítaný.