Aktuálny ročník

Informácie o aktuálnom ročníku súťaže
 

Celoštátne kolo TMF prebehlo v dňoch 18.4. až 21.4. v priestoroch Iuventy na Karloveskej ulici v Bratislave. Konečné poradie po finále:

Miesto Tím Body
1 Vacuumlabs 40.8
2 1.SG Bajkalská BA 37.9
3 GJH BA 33.7

V prílohe sú umiestnené scany hodnotiacich hárkov porotcov. Prvé číslo názvu súboru označuje fyzboj, druhé je číslo miestnosti. 

Priebežné poradie po výberových fyzbojoch:

Miesto Tím Body
1 Vacuumlabs 157.2
2 1.SG Bajkalská BA 144.6
3 GJH BA 142.9
4 G Poštová KE 133.3
5 G Šrobárova KE 112.1
6 GJAR Prešov 111.8