Archív Turnaja Mladých Fyzikov

Podrobné informácie o TMF
 

V dnoch 21.-23.5.2009 sa v priestoroch SAV na Dúbravskej ceste v Bratislave konalo výberové sústredenie na medzinárodné kolo TMF. Úcastníci prezentovali výsledky svojej práce na sútažných úlohách a diskutovali o nich, absolvovali tiež niekolko testov. Odborná komisia vybrala reprezentacný tím v zložení:
Mária Kieferová, Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina (kapitán)
Eugen Hruška, Gymnázium Komenského 13, Hlohovec
Peter Vanya, Gymnázium Jura Hronca, Bratislava
Lukáš Boško, Gymnázium Jura Hronca, Bratislava
Zuzana Coculová, Gymnázium Poštová 9, Košice
Vedúcimi tímu budú Mgr. Tomáš Kulich a Marcela Hrdá (obaja z FMFI UK).