Archív Turnaja Mladých Fyzikov

Podrobné informácie o TMF
 

Výberové sústredenie sa uskutočnilo v dňoch 3. až 6. júna 2012 na Fyzikálnom ústave SAV v Bratislave. Na zákalde výsledkov prezentácií, oponentúr a testov bolo vybrané reprezentačné družstvo v zložení:

 • Marco Bodnár, kapitán
 • Kamila Součková
 • Adam Dej
 • Matej Badín
 • Michal Hledík

Vedúcimi družstva sa stali

 • Mgr. Tomáš Bzdušek, vedúci výpravy a porotca
 • Boris Vavrík, vedúci družstva.

Výpravu tiež budú sprevádzať

 • RNDr. Martin Plesch, PhD. Generálny tajomník IYPT a člen výkonného výboru
 • doc. RNDr. František Kundracik, nezávislý porotca a delegát Slovenka v medzinárodnom výbore 
 • Zuzana Cocuľová, hosť
 • Gabriela Valigová, hosť