Archív Turnaja Mladých Fyzikov

Podrobné informácie o TMF
 

Letná škola FKS a TMF bude prebiehať od 27.7. do 7.8. na FMFI UK v Bratislave. Prihlásiť sa je potrebné do konca júna. Účastníci letnej školy sa jej nutne nemusia zúčastniť celej, no je to odporúčané vzhľadom na náväznosť programu. Ubytovanie je zabezpečené v priestoroch Vysokoškolského internátu Ľ. Štúra - Mlyny.

Ďalšie dôležité informácie nájdu na letnaskola.fks.sk. Účasť všetkým záujemcom o TMF vrelo odporúčame.