Archív Turnaja Mladých Fyzikov

Podrobné informácie o TMF
 

Sústredenie sa uskutočnilo v dňoch 13.6. až 15.6.2011 v Bratislave na Fyzikálnom ústave SAV. Pozvaných bolo 11 študentov (zúČastnilo sa 9), ktorí si pripravili prezentácie zadaných úloh v anglickom jazyku. Na základe ich prezentácií, oponentúr a testov bolo vybraté medzinárodné reprezentačné družstvo v zložení:

Matej Večerík - kapitán

Kamila Součková

Tomáš Kutaj

Tomáš Polakovič

Boris Vavrík.