Aktuálny ročník

Informácie o aktuálnom ročníku súťaže
 
Ubytovanie: Do vyčerpania kapacity pre mimobratislavských účastníkov a ich pedagogický sprievod
v hoteli v Bratislave (podrobné informácie budú bližšie špecifikované 10.10.2019).
Odborný program: Veľká aula Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava Stravovanie (obed): Jedáleň SAV, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava

PROGRAM
 
11.11.2019 – pondelok
15:00 – Ubytovanie (individuálne)
 
12.11.2019 – utorok
08:00 – 08:30 Registrácia
08:30 – 09:00 Úvod
09:00 – 12:00 Prednášky k úlohám
12:00 – 13:00 Obed
13:00 – 16:30 Prednášky k úlohám
16:30 – 17:30 Modelový fyzboj
 
13.11.2019 – streda
08:30 – 12:00 Prednášky k úlohám
12:00 – 13:30 Obed
13:00 – 15:00 Prednášky k úlohám
15:00 – 15:05 Ukončenie sústredenia
 
Registrácia účastníkov sa uskutoční 12. 11. 2019 od 08:00 – 08:30 vo vestibule Veľkej auly SAV,
Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava.
 
Vstup na sústredenie je voľný. Každému účastníkovi sústredenia bude zabezpečený obed. Pre
mimobratislavských účastníkov a ich pedagogický sprievod je, do vyčerpania kapacity, k dispozícii
ubytovanie s raňajkami, plne hradené zo sponzorských príspevkov. Účastníci sú povinní zotrvať na
Úvodnom sústredení TMF až do jeho oficiálneho ukončenia, predčasný odchod z Úvodného sústredenia
TMF môže povoliť iba organizátor sústredenia.
 
Prihlásiť sa na sústredenie môžete najneskôr do 9.10.2019 prostredníctvom elektronického formuláru na
 
Pre účasť na podujatí sa vyžaduje súhlas, riaditeľa a pečiatka školy na papierovej verzii
prihlášky, ktorú je nutné odovzdať pri registrácii.
 
KONTAKTY
Doc. RNDr. Martin Plesch, PhD.
Fyzikálny ústav, Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9 845 11 Bratislava
e-mail: martin.plesch@savba.sk
 
Organizačný tím
Samuel Plesník
Department of Physics & Astronomy, University College London, Gower Street, Kings Cross,
London WC1E 6BT
e-mail: samuel.plesnik@tmfsr.sk
 
Bohdan Gliševič
Gymnáziu Jura Hronca, Novohradská 3, 821 09, Bratislava
e-mail: bohdan.glisevic@tmfsr.sk
telefónne číslo: +421 917 753 428
 
 

Súbory na stiahnutie

Názov súboruVeľkosť súboruAkcia
Pozvánka_2019_US_TMF.pdf210 kBStiahnuť